Політична партія “Український народний блок”

Наше майбутнє в наших руках !

Зміни навколо кожного

Блок для справжніх людей, що вже сьогодні розвивають країну!

Зміни на краще

Основні засади

Наші цілі

Наші цілі

Враховуючи  світовий досвід та сучасні тенденції прогресу, Український Народний Блок ставить перед  собою основні цілі, такі як:

  • Кожній людині забезпечити , в рамках права, свободу та сприяти її волі до праці;
  • Побудувати демократичну державу європейського типу в Україні;
  • Створити в Україні конкурентоспроможну соціальну ринкову економіку, яка б забезпечувала життя людей на високому європейському рівні;
  • Сприяти національно-духовному відродженню та зміцнювати українську політичну націю;
  • Зробити всі комфортні умови для входження України до Європейського Союзу та світового співтовариства розвинутих  країн;

Ми претендуємо на довіру наших  співвітчизників та прагнемо до провідної політичної  ролі в Українській державі з почуттям відповідальності за Україну.

Людина і довкілля

Людина і довкілля

На людину покладається вся відповідальність за збереження, догляд і примноження всього живого, що існує поруч з нею.

Знищення довкілля не може виправдовуватися технічним прогресом. Знищення довкілля заради вигоди є злочином.

Природа і довкілля є життєвою базою для людини. Не лише їх використання, й збереження має бути метою нашої політики. Кожна людина зобов’язана робити свій внесок у цю справу.

Збереження умов життя для наступних поколінь є завданням як на національному, так і на європейському та міжнародному рівнях. Надійний захист усіх видів тварин і рослин повинен допомогти зберегти необхідне розмаїття флори та фауни. Ми виступаємо за гуманне поводження з тваринами, створення належних умов для їхнього існування на всій території нашої держави.

Дозвілля та спорт

Дозвілля та спорт

Вільне проведення часу є вираженням свободи. Дозвілля належить до елементарних життєвих потреб людини. Ми хочемо сприяти добровільному підвищенню рівня освіченості, відпочинку та спілкування, спорту та розвагам, насолодам життя від літератури й мистецтва, особистим захопленням (хобі) і туризму, які збагачують людину та сприяють розвитку її особистості.

Ми виступаємо на підтримку високих досягнень мистецтва і спорту, оскільки пов’язаний з цим вплив спонукає громадян до фізичної культури, підносячи водночас добре ім’я України в світі.

Усі ті, хто в некорисливих цілях турбується про сферу дозвілля та спорту, заслуговують суспільного визнання.

Спорт є важливим чинником активної політики охорони здоров’я. Тому інвестиції у спорт, особливо шкільний спорт, слід розглядати як добрі інвестиції у сферу здоров’я.

Промислове виробництво

Промислове виробництво

Господарювання неможливе без використання енергії. Держава та економіка повинні докладати спільних зусиль для забезпечення нашого народного господарства енергоносіями та сировиною. Кожен громадянин зобов’язаний використовувати енергію ощадливо.

Енергетична політика повинна мати за мету забезпечення альтернативних джерел енергоносіїв та їх ефективне використання. Екологічно безпечним і самовідновлюваним енергоносіям, таким як вода, біомаса, сонце, вітер, має надаватись особливе значення.

Енергетична політика держави повинна бути спрямована на забезпечення енергетичної незалежності України, диверсифікацію джерел та шляхів постачання енергоносіїв.

Сільське господарство

Сільське господарство

Нашою метою є виробництво високоякісних продуктів харчування та сировини, забезпечення умов життя, утримання та збереження культурних і відпочинкових ландшафтів, захист від природних ризиків, збереження та гарантування фермерських і неаграрних робочих місць на селі за збереження сільськогосподарських та лісогосподарських площ в Україні. Ми хочемо повернути Україні її історичну роль “житниці Європи”.

Найважливішою базою для доходів селян повинно й надалі залишатися сільськогосподарське виробництво. Воно має орієнтуватися на ринок і вдосконалювати продуктивність та конкурентоспроможність сільського й лісового господарства з урахуванням довгострокового збереження довкілля.

Працівникам сфери сільського та лісового господарства повинні забезпечуватися соціальні гарантії та можливість участі в загальному розвитку добробуту країни.

Конкурентоспроможність сільсько- та лісогосподарського сектору переробки і збуту слід підвищувати для забезпечення робочих місць та ціноутворення. Особливу увагу слід приділяти якості виробництва – від переробки до збуту. Колективні структури слід пристосовувати до сучасних умов ринку.

Слід особливо зважити на вдосконалення інфраструктури, створення робочих місць у сільськогосподарській переробній галузі. Можливості нових комунікаційних технологій для децентралізації ринку праці слід цілеспрямовано використовувати в інтересах аграрних реґіонів.

Людина і держава. Політичний устрій України

Людина і держава. Політичний устрій України

Національна свобода найповніше реалізується у формі незалежної національної держави. Незалежна Українська держава у політичній концепції ПП „УНБ” є однією з найбільших цінностей, за яку віддали життя кращі представники українського народу.

ПП „УНБ”  виступає за демократичну, соціальну, правову державу. Ми виходимо з того, що джерелом влади в Україні є український народ. Державна влада має забезпечувати основні права та створювати правову базу для вільного та безперешкодного розвитку людини у відкритому суспільстві.

Конституція України має демократичний характер і її належне застосування є важливим фактором стабільності та сталого розвитку українського суспільства.

Держава не може стояти над людиною, а має бути допоміжним інструментом у забезпеченні людиною своїх потреб.

Держава наділяється повноваженнями, які не можуть бути реалізовані безпосередньо самими громадянами або через представницькі національні органи.

Дії держави мають бути публічними та відкритими для усіх громадян. Влада в Україні має бути політично відповідальною перед громадянами.

Створення робочих місць

Створення робочих місць

Проблеми зайнятості населення, створення робочих місць мають стати головною турботою влади на всіх її рівнях.

Робота повинна бути доступною для всіх, хто хоче працювати.

Найбільшим ресурсом зайнятості населення має стати розвиток підприємництва, малого й середнього бізнесу. Влада зобов’язана зняти усі перешкоди на шляху продуктивної ініціативи людей.

Особисті заслуги перед сім’єю, суспільством, у політиці, економіці та культурі мають бути мірилом трудових доходів у рамках ринково-економічної системи, а також професійної та суспільної кар’єри. Ніхто не може бути примушений до роботи, яка перевищує його можливості. Праця – важливий елемент людської гідності та утвердження особистості.

Ми маємо досягти того, щоб усе вироблене в Україні високо оцінювалося на міжнародному рівні. Досягти високої якості українських товарів можна підтриманням системи подвійної освіти найманого працівника в професійному освітньому закладі та на самому підприємстві.

Система допомоги безробітним повинна сприяти збереженню кваліфікації людини або можливості їй оволодіти новою професією.

Держава має дбати про створення нових робочих місць, навіть якщо такі робочі місця не будуть мати високої прибутковості.

Влада зобов’язана планувати розвиток територій і спрямовувати будівництво нових потужностей та інвестицій у території, де існує великий рівень безробіття.

Наша команда

Наша команда – це громадяни України

Наша команда – це громадяни України

Кожна людина несе персональну відповідальність за свої дії. Крім цього людина має нести моральну відповідальність за своїх близьких та спільноту. Почуття відповідальності має стати основою внутрішньої самоорганізації людини, особливо при прийнятті вагомих рішень, та при здійсненні суспільно важливих дій. Відповідальність має стати головним чинником у діяльності службових осіб, громадських, політичних, культурних та релігійних діячів. Відповідальність за свої дії має виховуватися у людини з дитинства і визначати оптимальні норми її поведінки в житті, насамперед – у складних життєвих ситуаціях.

Гуманізм і патріотизм – світоглядні основи ПП „УНБ”. Найвищою цінністю є інтереси людини, її права та свободи, можливість саморозвитку та самовдосконалення особистості. Водночас, спираючись на загальнолюдські цінності і світовий досвід, УНП вважає, що вони мають гармонійно поєднуватися з традиційними національними цінностями та історичною самобутністю українського народу. Ми підтримуємо патріотизм як невід’ємну складову світогляду людини. (більше…)

Контакти

Громадська приймальня партії розташована за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 37.

Адреса для листування: 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 37,  «Український Народний Блок».

Електронна адреса громадської приймальні партії: unb@unb.org.ua

Якщо Ви бажаєте надіслати електронного листа, заповніть відповідну форму.

Попередній запис за телефоном: (044) 331-55-79.

Банківські реквізити
АТ «ТАСКОМБАНК»
р/с 26005846701001
МФО 339500

 

Громадянам

Map