Наші цілі

Наші цілі

Враховуючи  світовий досвід та сучасні тенденції прогресу, Український Народний Блок ставить перед  собою основні цілі, такі як:

  • Кожній людині забезпечити , в рамках права, свободу та сприяти її волі до праці;
  • Побудувати демократичну державу європейського типу в Україні;
  • Створити в Україні конкурентоспроможну соціальну ринкову економіку, яка б забезпечувала життя людей на високому європейському рівні;
  • Сприяти національно-духовному відродженню та зміцнювати українську політичну націю;
  • Зробити всі комфортні умови для входження України до Європейського Союзу та світового співтовариства розвинутих  країн;

Ми претендуємо на довіру наших  співвітчизників та прагнемо до провідної політичної  ролі в Українській державі з почуттям відповідальності за Україну.

Людина і довкілля

Людина і довкілля

На людину покладається вся відповідальність за збереження, догляд і примноження всього живого, що існує поруч з нею.

Знищення довкілля не може виправдовуватися технічним прогресом. Знищення довкілля заради вигоди є злочином.

Природа і довкілля є життєвою базою для людини. Не лише їх використання, й збереження має бути метою нашої політики. Кожна людина зобов’язана робити свій внесок у цю справу.

Збереження умов життя для наступних поколінь є завданням як на національному, так і на європейському та міжнародному рівнях. Надійний захист усіх видів тварин і рослин повинен допомогти зберегти необхідне розмаїття флори та фауни. Ми виступаємо за гуманне поводження з тваринами, створення належних умов для їхнього існування на всій території нашої держави.

Дозвілля та спорт

Дозвілля та спорт

Вільне проведення часу є вираженням свободи. Дозвілля належить до елементарних життєвих потреб людини. Ми хочемо сприяти добровільному підвищенню рівня освіченості, відпочинку та спілкування, спорту та розвагам, насолодам життя від літератури й мистецтва, особистим захопленням (хобі) і туризму, які збагачують людину та сприяють розвитку її особистості.

Ми виступаємо на підтримку високих досягнень мистецтва і спорту, оскільки пов’язаний з цим вплив спонукає громадян до фізичної культури, підносячи водночас добре ім’я України в світі.

Усі ті, хто в некорисливих цілях турбується про сферу дозвілля та спорту, заслуговують суспільного визнання.

Спорт є важливим чинником активної політики охорони здоров’я. Тому інвестиції у спорт, особливо шкільний спорт, слід розглядати як добрі інвестиції у сферу здоров’я.

Промислове виробництво

Промислове виробництво

Господарювання неможливе без використання енергії. Держава та економіка повинні докладати спільних зусиль для забезпечення нашого народного господарства енергоносіями та сировиною. Кожен громадянин зобов’язаний використовувати енергію ощадливо.

Енергетична політика повинна мати за мету забезпечення альтернативних джерел енергоносіїв та їх ефективне використання. Екологічно безпечним і самовідновлюваним енергоносіям, таким як вода, біомаса, сонце, вітер, має надаватись особливе значення.

Енергетична політика держави повинна бути спрямована на забезпечення енергетичної незалежності України, диверсифікацію джерел та шляхів постачання енергоносіїв.

Наша команда – це громадяни України

Наша команда – це громадяни України

Кожна людина несе персональну відповідальність за свої дії. Крім цього людина має нести моральну відповідальність за своїх близьких та спільноту. Почуття відповідальності має стати основою внутрішньої самоорганізації людини, особливо при прийнятті вагомих рішень, та при здійсненні суспільно важливих дій. Відповідальність має стати головним чинником у діяльності службових осіб, громадських, політичних, культурних та релігійних діячів. Відповідальність за свої дії має виховуватися у людини з дитинства і визначати оптимальні норми її поведінки в житті, насамперед – у складних життєвих ситуаціях.

Гуманізм і патріотизм – світоглядні основи ПП „УНБ”. Найвищою цінністю є інтереси людини, її права та свободи, можливість саморозвитку та самовдосконалення особистості. Водночас, спираючись на загальнолюдські цінності і світовий досвід, УНП вважає, що вони мають гармонійно поєднуватися з традиційними національними цінностями та історичною самобутністю українського народу. Ми підтримуємо патріотизм як невід’ємну складову світогляду людини. Continue reading