Наша команда – це громадяни України

Наша команда – це громадяни України

Кожна людина несе персональну відповідальність за свої дії. Крім цього людина має нести моральну відповідальність за своїх близьких та спільноту. Почуття відповідальності має стати основою внутрішньої самоорганізації людини, особливо при прийнятті вагомих рішень, та при здійсненні суспільно важливих дій. Відповідальність має стати головним чинником у діяльності службових осіб, громадських, політичних, культурних та релігійних діячів. Відповідальність за свої дії має виховуватися у людини з дитинства і визначати оптимальні норми її поведінки в житті, насамперед – у складних життєвих ситуаціях.

Гуманізм і патріотизм – світоглядні основи ПП „УНБ”. Найвищою цінністю є інтереси людини, її права та свободи, можливість саморозвитку та самовдосконалення особистості. Водночас, спираючись на загальнолюдські цінності і світовий досвід, УНП вважає, що вони мають гармонійно поєднуватися з традиційними національними цінностями та історичною самобутністю українського народу. Ми підтримуємо патріотизм як невід’ємну складову світогляду людини. Continue reading